Makro Construction MMC

Şirkəti aşağıdakı məhsul və xidmətləri sizə təklif edir:

1. GİLAN SERAMİK (KAFEL VƏ METLAX) RƏSMİ DİLLER

2. KAFEL VƏ METLAX (TÜRKİYƏ,RUSİYA )

3. NB CERAMİC (60*60 VƏ 60*120 ÖLÇÜSÜNDƏ KERAMOQRANİT,YƏNİ YER VƏ DİVAR ÜZLÜKLƏRİ ,DİGƏR ÖLÇÜLƏRİN İSTEHSALI GƏLƏCƏKDƏ NƏZƏRDƏ TUTULUR) RƏSMİ DİLLER

4. BAYMAK (İSTİLİK SİSTEMLƏRİ,KOMBİ,RADİATOR,MOTOR VƏ HİDROFORLAR)

5. KAS (İSTİLİK SİSTEMLƏRİ,KOMBİ,RADİATOR,MOTOR VƏ HİDROFORLAR)

6. LAMİNAT VƏ AKSESUARLAR (RUSİYA,UKRAYNA,BELARUSİYA)

7.ALÇİPAN VƏ AKSESUARLAR (GİLAN,RUSİYA)

8. ASMA TAVAN VƏ AKSESUARLAR (ÇİN)

9. HƏR NÖV SANTEXNİKA MALLARI (UNİTAZ,ƏL ÜZ YUYAN ,SU QARIŞDIRICILARI),(TÜRKİYƏ,ÇİN)

10. PSP SANTEXNİKA BORULARI

11.ELEKTRİK MALLARI (ORTA, YÜKSƏK VƏ ZƏİF GƏRGİNLİK KABELLƏRİ,ELEKTRONİKA MƏHSULLARI)

12. İZOLYASİYA SİSTEMLƏRİ (RUSİYA)

13. BOYA MƏHSULLARI (AZPOL ,MƏTANƏT YAPIŞDIRICILARI,CORELLA BOYALARI)

14. NORM SEMENT MƏHSULLARI

15. MƏRMƏR (TÜRKİYƏ,İRAN,HİNDİSTAN)

16. MƏTBƏX AVADANLIQLARI

   

1. MƏRMƏR,QRANİT KƏSİMİ,EPOXY VƏ CİLALANMASI

2.HAVALANDIRMA,QAZANXANA,İSTİLİK VƏ SOYUTMA SİSTEMLƏRİNİN QURAŞDIRILMASI

3. TİKİNTİ-TƏCHİZAT İŞLƏRİ

 

XİDMƏTLƏR